Voorwaarden

Cursusvoorwaarden Wijneducatie Nederland

1. De overeenkomst tussen Wijneducatie Nederland en opdrachtgever/cursist komt tot stand door schriftelijke bevestiging via de e-mail door Wijneducatie Nederland aan de opdrachtgever/cursist van diens inschrijving.

2. Na bevestiging van inschrijving is de opdrachtgever/cursist het cursusgeld inclusief 21% btw verschuldigd. Het cursusgeld dient uiterlijk 28 dagen voor de start van de cursus te zijn bijgeschreven op bankrekening NL39 ABNA 0562 2208 79 tnv Wijneducatie Nederland, Wervershoof.

3. Annulering is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

4. Wijneducatie Nederland is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, geen beschikbare docent of cursusruimte. Mocht dit gebeuren dan heeft men het recht om kosteloos te annuleren.

5. In het geval de cursus/cursusdag wegens ziekte van de docent of andere calamiteiten onverhoopt niet door kan gaan, wordt de gelegenheid geboden om de cursus/cursusdag op een ander tijdstip in te halen. Wijneducatie Nederland stelt een datum vast waarop de les ingehaald wordt.

6. De cursist wordt bij ziekte of bij ernstige zaken de mogelijkheid geboden om,  indien mogelijk, de les een keer in te halen bij een andere lesgroep. Dit altijd na overleg met de docent.

7. De wettelijke minimale leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is 18 jaar.